Zarząd szkoły i rada rodziców

Zarząd szkoły i rada rodziców

Prezes Zarządu
mgr Katarzyna Meinicke 
zarzadszkoly@szkolamotherwell.com

Sekretarz
Wiesława Kardasz

Skarbnik
Jacek Michniewicz

Rada Rodziców

Przewodnicząca
Katarzyna Kwinta 
radarodzicow@szkolamotherwell.com

Członkowie Rady Rodziców 
Mariola Niejadlik
Urszula Mierzwińska 
Aneta Michałek 
Kyle Bettley